Tidligere utstilling
14. June - 11. August 2013

SKULPTUR NÅ

Martine Linge

Er født i 1959 i Oslo. Bor og arbeider i Oslo.
Det er en glidning mellom det faktiske og det fabulerende i Linges arbeider.
Dette gjør uvante sammenhenger synlige. På en finstemt måte kobler hun selvbygde former med kjente gjenstander. Skulpturene kan vekke følelsen av å gjenkjenne noe som aldri før er sett. Dermed utløses tankeforskyvninger.

www.martinelinge.no

Istvan Lisztes

Født 1942 i Ungarn. Bor og arbeider i Oslo.

Med kunstnerens kulturelle forankring i to ulike land utforskes og
nyttiggjøres skulpturtradisjoner med svært forskjellige referanser.
Lisztes’ arbeider er internasjonale både i sitt uttrykk og i sin appell.
Han er den kunstner i Norge som best behersker kombinasjonen av en
i utgangspunktet tradisjonell, forenklet mellomkrigsfigurasjon og
den postmoderne installasjonskunstens raffinerte kompleksitet.
Svein Olav Hoff