Tidligere utstilling
14. March - 05. April 2015

Maria Øverbye

Maria Øverbye`s tanker rundt utstilling på Galleri Osebro :

Jeg har laget skulpturer av steingodsleire de siste 15 årene. I tillegg har jeg malt malerier i 9 år. Jeg bruker forskjellige materialer i både skulpturene og i bildene mine.

I maleriene mine på denne utstillingen har jeg brukt vannbasert oljemaling, kritt, papir  og hyssing. Jeg arbeider i et verksted på tomten der jeg bor. Dette gjør at jeg har nær tilgang til arbeidsprosessen, noe jeg trives godt med.

Jeg skal forsøke å si noe om hva mine tanker rundt denne utstillingen er:

For meg er det å male og lage skulpturer en nødvendighet. Da bearbeider jeg inntrykk i livet mitt, jeg bearbeider det som setter spor og berører. Det gir meg et speil å male. Det er som en dialog med meg selv, der bildet som trer frem og jeg snakker sammen. Samtidig er det en måte å kommunisere med omverdenen på.

Jeg er en impulsiv, rastløs og distré person. Dette gjør at det jeg lager spriker i utrykk. Impulsene hopper, tankene løper og det oppstår ofte et lett kaos. Likevel er det noen temaer som gjentar seg:

Det såre, mellommenneskelige, skamfulle, barnlige og rastløse går igjen i mine arbeider. Å trekke seg tilbake. Ensomhet. I flere malerier og skulpturer trer det sterke i det såre frem. Motpoler, som yin og yang, hvor den ene ikke kan eksistere uten den andre.

Koppen, tekoppen, kaffekoppen eller kannen er universelle ting. De nærer, lindrer, samler mennesker. Gjør oss like. Å drikke noe varmt fra en kopp, er noe rike og fattige mennesker forholder seg til daglig. Der er vi likemenn.

 

Maria Øverbye