Tidligere utstilling
11. April - 03. May 2015

Nina Resch «Betraktninger»

Nina Resch arbeider med maleri, tegning, foto og installasjon, gjerne med ulike medier samtidig. Disse tilfører hverandre noe gjensidig.

I denne utstillingen viser hun tegning og maleri.

I maleri arbeider hun både abstrakt og figurativt, gjerne i en kombinasjon og i serier. Tegning og strek er basis for arbeidene, både som rene tegneuttrykk og som linjer i maleriene.

Hun er opptatt av kontraster og motsetninger og de stadige forandringene i tilværelsen. Det kan dreie seg om relasjoner mennesker imellom, eller i omgivelsene rundt oss. Kontraster til det vi ser og gjør, gjør det mulig å se med et våkent blikk og samtidig skape balanse. Kontraster er avhengige av hverandre for å bli oppfattet og forstått   –  de utfyller hverandre og blir til en helhet.

I bildene på utstillingen er kontraster viktige møtepunkt, både i farger, i oppfatning og i konkrete uttrykk.

Resch arbeider også som illustratør. Hun er medlem av Tegnerforbundet, Landsforeningen norske malere , BiT og NBK.

Hun har deltatt på en rekke utstillinger i inn – og utland, og er innkjøpt av bl.a. Porsgrunn Kommune, Skien Kunstforening og Larvik Kunstforening osv.