Tidligere utstilling
31. October - 22. November 2015

Torunn Myrann

Torunn Myrann har i mange år arbeidet i ulike materialer.
Hun er utdannet som keramiker ved KhiB og har nedlagt mye arbeid i forskining på silikatkjemi og utvikling av glasurer.
Dette kommer blant annet til uttrykk i et av hovedverkene på denne utstillingen hvor 252 kvadratiske skåler med fragmenter av penselstrøk er montert sammen til et stort veggarbeide som måler 193 x 318 cm.

På utstillingen vises også skulpturer i keramikk og ulike materialer hvor gjennomgående tema er urettferdighet, undertrykkelse, sårbarhet og intoleranse.