Tidligere utstilling
30. January - 21. February 2016

Pia Myrvold

Kunstneren ble født i Stavanger 8. januar 1960. Hun er bosatt i Paris. Hun har laget en rekke publikasjoner, musikk og videoproduksjoner i tilknytning til sine mange utstillingsprosjekter. Hun studerte sammen med blant annet maleren Charles Walter i California i 1977 og i 1978.

http://www.pia-myrvold.com/intro/

» Min innfallsvinkel til kreativitet er langt på vei som et barn på en lekeplass. Når jeg er i sandkassen, synger jeg kanskje, og på vei til husken både danser og synger jeg, og klatrer i klatrestativet. Fantasien har ingen grenser, og i en læreprosess prøver jeg å arbeide med alle sider av meg selv for å finne ut i hvilken retning og hvor langt jeg kan utvikle meg. Det å arbeide på en mengde områder gjør meg bedre på hvert enkelt av dem, og da kan jeg strekke meg etter større utfordringer og vanskeligere oppgaver og bli bedre og bedre som kunstner.»