Tidligere utstilling
04. June - 14. August 2016

Sommerutstillingen 2016

Velkommen til åpning av Sommerutstillingen lørdag 4.juni kl.13.00, Frank Brunner og Håvard Homstvedt vil være tilstede på åpningen.

 

Vi er veldig stolte over å presentere årets Sommerutstilling i Galleri Osebro, da 3 av Norges kanskje ”hotteste” kunstnere har takket ja til å stille ut sammen her hos oss; Lars Elling, Frank Brunner og Håvard Homstvedt. Til denne utstillingen blir det vist helt nye arbeider.

Det er 3 kunstnere som er attraktive og etterspurte både nasjonalt og internasjonalt. Det er 3 sterke og individuelle kunstnerskap, som i år har takket ja til å lage en utstilling sammen her hos oss, og vi er utrolig begeistret over å vise denne utstilling i sommer.

Lars Elling (født 1966) har fordypet seg i flere kunstsjangere; maleri, grafikk, tegning, illustrasjoner og forfatterskap, men fra 2003 har han gått over til å male eggoljetemperamalerier og grafikk på full tid. I hans bilder ligger det ofte lag på lag med symbolikk som ofte vekker nostalgiske minner, samtidig som det urovekkende ligger og lurer i bakgrunn. Ellings arbeider beveger seg ofte i et paradoks bestående av det tilsiktede og utilsiktede, hvor det figurative og poetiske også karakteriseres av det utviskede og ødelagte. Arbeidene hans kan ses som en beskrivelse av øyeblikk, hvor det rene visuelle uttrykket har en meningsfull funksjon, hvor historie og poesi står som bærende elementer.

Lars Elling er født og bosatt i Oslo.

Frank Brunner (født 1971) arbeider med maleri og grafikk. Hans motivbruk kretser rundt mennesker og dyr i urbane og naturlige settinger. Brunners bilder er preget av stille øyeblikk i en ellers så travel verden. Bildene er gjennomførte i kalde eller varme fargetoner, hvilket er med på å sette en tydelig stemning i hans arbeider. Selv sier Brunner at ”for meg er kunst intensitet, eller en sterk følelse av å være til”. Arbeidene hans uttrykker ofte noe bakenforliggende, og han har en evne til å kombinere motsetninger mellom det beregnende uttrykk og det impulsive anslaget. Bildene er både enkle og figurative, samtidig som de er åpne og flertydige. Brunner har malt flere serier med speilingsteknikk, der samme motiv vises fra to vinkler, ofte opp-ned med en figurativ versjon og en abstrahert versjon. Refleksjonen fremstår som kompleks, fordi det du ser, er ikke helt det du tror du ser. Betrakteren blir tatt med inn i en verden der man selv må fullføre historien. Kanskje er det man tror man ser bare et fragment av virkeligheten?

Frank Brunner er fra Kristiandsand, og etter mange års opphold i New York har han nå flyttet tilbake til Norge og bosatt seg i Oslo.

Håvard Homstvedt (født 1976) arbeider med maleri, tegning, skulptur og grafikk. Homstvedts arbeider er både enkle, sammensatte og eksperimentelle. Hans bruk av naive uttrykk i sammensatte kombinasjoner med et historisk- eller eventyraktig formspråk, gir arbeidene hans et sterk visuelt uttrykk. Homstvedt påstår selv at han er ganske romantisk, noe som gir han arbeider et sterkt følelsesmessig preg. Inn i det enkle figurative motivet har Homstvedt en flittig bruk av mønstre, gjerne tekstilinspirerte mønstre, som igjen gir arbeidene hans et preg av en taktil overflatestruktur. I hans mønstre oppstår det tvetydige mellomrom, og merkelige skapninger som beveger seg gjennom et univers av striper, blonder, eller andre enkle eller kompliserte mønstre.

Håvard Homstvedt er i fra Oslo, men bor og arbeider nå i New York. Homstvedt har vært omtalt av Art Review som en av verdens 25 kommende kunstnere, og har blitt omtalt som en kunstkomet av norsk og britisk presse.

 

Alle 3 kunstnerne har lang og solid fagutdanning, og lange utstillingsmeritter fra inn og utland, se kunstnernes egne hjemmesider.

 

www.larselling.no/

 

www.frankbrunner.com

 

www.haavardhomstvedt.com