Tidligere utstilling
15. October - 06. November 2016

Elisabeth Helvin og Terje Risberg

Elisabeth Helvin med keramikk

Helvin har gått i lære hos keramiker Naomi Prinsloo i Sør Afrika, etter endt læretid har hun drevet verksted i Oslo. Arbeidene hun viser på denne utstillingen har hun tatt utgangspunkt i temaet «brudd», her er hennes tanker om dette:

Brudd

Noen ganger skjer det ting som forandrer livet radikalt. Du mister noe- eller blir rammet av hendelser som setter dype spor. Det oppleves kanskje som å miste en del av seg selv. Det kan hende tapet erstattes av noe nytt, eller det kan vokse nye ting fram i tomrommet som tapet skapte. Nytt og unikt og kanskje mer ekte. Noe som bærer med seg en erfart historie som kan få gyldne kanter.

 

Terje Risberg med grafikk

Terje Risberg er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Han er en av de norske kunstnerne som har arbeidet lengst med dyptrykkteknikkene, og har et stort publikum i Norge og Skandinavia for sine grafiske blad med naturtemaer.

Fortellinger om natur

Terje Risbergs tema er natur. Naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi er alene med den. Landskapet slik det fremtrer uten kulturens spor.

Vi kan oppfatte naturen som vakker. Eller vi kan oppleve den som overveldende. Alene på havet, på fjellet eller i en beksvart natt sanser vi dens likegyldighet overfor vår skjebne. Men naturen rundt oss er verken skjønn eller heslig. Den er seg selv, og den fraber seg all menneskeliggjøring.

Likevel er det slik at vi er vokst ut av naturen rundt oss.  I møtet med den er vi altså et stykke natur som speiler seg i et annet stykke natur. Hvordan tolker vi dens evige oppbygging og nedbryting, dens langsomhet og dens bortvendthet? Hvordan forholder vi oss til det at den har frembragt oss, men likevel ofte fremstår som fremmed og utilnærmelig?

Risbergs bilder gir ikke svar på slike spørsmål. Bildene eksisterer i kraft av seg selv- gjennom sin balanse, stillhet og ettertenksomhet. Likevel kan de være med på å hjelpe oss å reflektere over eksistensielle problemstillinger i forhold til oss selv og vår plass i verden.

Dyptrykket

Terje Risberg er en av de kunstnerne som foretrekker å trykke sine grafiske blad selv. For ham er den tidkrevende dyptrykksteknikken en del av den kunstneriske prosessen. I motsetning til maskingjorte trykk, vil de håndgrafiske metodene denne kunstneren benytter gi karakter til hvert enkelt trykk. Hvert bilde blir unikt og forskjellig fra de andre trykkene i opplaget.

Risberg er representert i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet / Nasjonalmuseet for Kunst, Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Det Norske Storting, Det Kongelige Slott, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet, Hafnarborg Island, Europäische Akademie Berlin, Efta- domstolen Luxemburg, Kunst på Arbeidsplassen, Telenor Corporate University, Polarmiljøsenteret Tromsø, Space Group Seoul, Grafikens Hus Sverige, Nordea Bank London.