Tidligere utstilling
22. April - 30. April 2017

Grafikk fra 1900 til i dag

Auksjon og salg fra vegg

Vi holder for tiden en utstilling utenom det vanlige her i Galleri Osebro, den er også veldig kortvarig, bare en uke. Vi vil presentere original grafikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag, både ferdig innrammet og plano, til faste priser og ved auksjon.

Vi har fått tilgang til en god del trykk fra mappene som Norsk forening for grafisk kunst ga ut fra 1919.

Følgende tekst har vi lånt fra Fine Art rike kunnskapsarkiv:

«I begynnelsen av det 20. århundre ble det meste av grafikksalget i Norge formidlet gjennom kunsthandlere som kunne finansiere trykking av platene i utlandet. For grafikk av stort format ordnet gjerne kunstforleggerne salget ved subsikrisjon. Det vil si at et prøvetrykk ble stilt ut, og når opplagstallet var fulltegnet med kjøpere, var trykkingen neste etappe. I 1908 ble Norsk forening for grafisk kunst opprettet. Tanken var naturligvis at kunsten, i form av grafikk, skulle ut til folket utenom kunsthandlerne. Foreningen ga ut årlige mapper med et visst antall grafiske blad, som mot en årlig kontingent ble sendt ut til medlemmene».

Det kan fastslås at i auksjonsrommene kommer alle trykkene til å ha en svært hyggelig utgangspris med eller uten rammer.