Tidligere utstilling
17. June - 13. August 2017

Cathrine Knudsen – årets sommerutstiller

Årets sommerutstiller er Cathrine Knudsen og denne gangen møter vi en allsidig kunstner som opererer med ulike teknikker. Om hennes bilder har det blitt sagt at hun formidler en stillhet og et samspill mellom lys, farger og former. Hennes motivkrets er begrenset, men vi kjenner igjen naturens former og forbilder, ofte abstraherte og stillferdige. Planteliv og insektformer forteller stadig nye historier, Cathrine sier at det handler om å vokse og gro.

I maleriet jobber hun lag på lag. Den tykke malingen krakkelerer og fernissen gir en poselensaktig, frossen overflate som formidler stillet, ro og det sårbare glimt av liv.
Naturens bevegelser og strukturer leker seg på Cathrine Knudsens lerret. Bladenes form, sporer som svever, strå som vaier i vinden. Samtidig er sartheten og roen helt sentralt i hennes malerier.

«Naturen har sine egne fortellinger. Den er ikke avhengig av mennesker for å uttrykke dem. Jeg ønsker ikke nødvendigvis å tolke, men heller fortelle dem på naturens egne premisser – på min måte. Markspiste gamle vegger, som barken på et tre, naturens egen forvitring. Jeg søker etter den slitte patinaen. Den skal vise sin historie i lag på lag. Og det er nettopp sånn jeg bygger opp bildene – lag på lag med oljemaling og flere elementer ligger delvis skjult i de forskjellige lagene» (Cathrine Knudsen)

«Jeg vil at bildene mine skal formidle en ro, at betrakteren skal finne et pusterom. At å se på maleriene mine kan være et møte der refleksjon og undring kan finne sted. Og hvor betrakteren kan finne sine egne historier». (Cathrine Knudsen)

Utdrag fra tekster av Ingunn Stuvøy, Henning K. Johannessen og Lilian Reif