Kommende utstilling
21. April - 27. May 2018

Arnold Dahlslett

Den estetiske arkeologen

En finner en estetikk, teknikk og et sterkt visuelt preg av arkitektur og arkeologi i Arnold Dahlsletts særpregede og særdeles gjennomførte arbeider. En ny fortolkning av de gamle kulturers symbolikk utført i en modernistisk og nærmest sakral ramme.

Hans bilder, teknisk og i motiv og fargevalg, kan oppleves som altertavler og relikvier. De har en sakral tone som er kunstnerens hyllest til det vakre, det estetiske. Samtidig er Arnold Dahlslett en kunstner med sterk personlighet og en teknikk som gir en moden håndverksmessig utforming. Han gir rom for assosiasjoner og de matematiske og geometriske symbolene settes opp mot naturformenes organiske mangfold. Det er på et fritt kunstnerisk grunnlag han driver sin “estetiske arkeologi” i sitt indre, en utforskning som må betegnes som svært vellykket.
En kan finne symbolikk og formspråk blant annet fra det gamle Egypt, et land han for øvrig fikk anledning til å reise i våren 1995. Inspirasjon har han fått fra reiser i Europa, men han er også inspirert av den nordnorske og namdalske naturen. Hans sterkt visuelle og geometriske kunst er internasjonal og inspirerer alle som kommer i kontakt med den. Også helleristninger og norrønne eller arkaiske skrifttegn av og til i kombinasjon med moderne bokstaver, blir en del av billedflaten.

 Arnold Dahlslett ble født i Honningsvåg 10. april 1948. Han vokste opp i et fiskevær som bokstavelig talt var i ferd med å reise seg fra asken, en tid preget av optimisme og et yrende liv. Her vokste det fram et ungdomsmiljø av kreative kunstnere og filmskapere.
Han har sin kunstutdanning fra Tyskland, fra kunst- og håndverkskolen i Münster og fra kunstakademiet i Stuttgart i perioden 1970 – 1975. Han har også Statens lærerskole i forming og har vært lektor i formgivingsfag og visuelle kunstfag innen skoleverket i 38 år.

Fra 1978 og fram til i dag har han hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag. Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Nordnorsk kunstmuseum og flere andre museer og offentlige institusjoner. Motivene er preget av en fascinasjon for kulturhistorie, former og symboler menneskene har skapt gjennom historien og som Arnold bearbeider på sin spesielle måte.

(Klippet fra tekst av Terje Adde, Seniorrådgiver kultur og Arvid Bye, Direktør Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS)

Arnold Dahlslett om arbeid og teknikk:

Som billedbygger benytter jeg ofte symmetriske komposisjonssystemer som kan bidra til å formidle statisk ro, tidløshet og noen ganger sakral stemning. Ved bruk av kursive aksenter i tillegg, oppnås motvekt i komposisjonen som gir et spenningsfelt i billedrommet. Målet er at kunsten min ikke skal være privat, men personlig i uttrykket.

Maleriene forsynes sjiktvis med modelleringspaste for å skape et relieffaktig, taktilt uttrykk; her risses, trykkes, slipes og sjabloneres det i billedflaten for å få fram det grafiske og optiske uttrykket jeg tilstreber.

I grafikken raderer og etser jeg motivene inn i kobberplaten, forsøker å oppnå en samklang med kunsthistorien. Sepia, sienna, oker og bister er kobbertrykkfarger jeg liker å bruke, også fordi de understreker en tradisjon innen dyptrykk- grafikken. Som billedkunstner er jeg ikke alene herre over egen produksjon. Den er i stor grad påtvunget meg av både fortid og nåtid.

I senere tid har jeg også arbeidet digitalt med grafikken; har prøvd å forene, foredle og samkjøre mine tidligere motiv/ temaer slik at bildene kan framstå i fornyet utgave, i varierende format og med økt estetisk følsomhet. Eksistensielle spørsmål som tid, forgjengelighet og relasjoner mellom mennesker er noe av det jeg reflekterer i min billedverden.